Διαφραγματοκήλη – Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

Γενικά

Η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση είναι μια διαταραχή κατά την οποία περιεχόμενο του στομάχου παλινδρομεί στον οισοφάγο προκαλώντας σειρά δυσάρεστων συμπτωμάτων.

Συχνά, η νόσος οφείλεται σε Διαφραγματοκήλη και ως τέτοια ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους που, ωστόσο, χάρη στην εξέλιξη της λαπαροσκοπικής και της ρομποτικής χειρουργικής και την ανάπτυξη νέων, ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών, μπορούν πλέον να βρουν άμεση ανακούφιση στο πρόβλημά τους και να αποκτήσουν ξανά μια φυσιολογική ζωή.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική ομάδα του διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στην αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης και τη θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Εφαρμόζοντας πρωτοποριακές τεχνικές ρομποτικής χειρουργικής, ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική ομάδα του εξυπηρετούν πάνω από 100 περιστατικά Διαφραγματοκήλης ετησίως, μια από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών στον  κόσμο!

Οι τεχνικές που εφαρμόζει ο Δρ. Κωνσταντινίδης, όπως η Θολοπλαστική κατά Nissen και κατά Toupet, πραγματοποιούνται με το τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικό σύστημα Da Vinci Xi HD, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, και έχουν διεθνώς τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας και βέλτιστης μετεγχειρητικής πορείας.

Τι είναι η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση;

Στο χαμηλότερο τμήμα του οισοφάγου υπάρχει ένας μικρός μυώδης δακτύλιος, ο οποίος ονομάζεται Kατώτερος Oισοφαγικός Σφιγκτήρας. Ο τελευταίος λειτουργεί σαν μία βαλβίδα μιας κατεύθυνσης, επιτρέποντας μόνο τη δίοδο του φαγητού στο στομάχι. Κανονικά, ο Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας κλείνει αμέσως μετά την κατάποση του φαγητού, έτσι ώστε να αποτρέπεται η παλινδρόμηση των υγρών του στομάχου, καθώς αυτά έχουν υψηλή περιεκτικότητα οξέων.

Η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση εμφανίζεται όταν ο Κατώτερος Οισοφαγικός Σφιγκτήρας δε λειτουργεί σωστά. Αυτό έχει ως συνέπεια, περιεχόμενο του στομάχου με υψηλή περιεκτικότητα οξέων να παλινδρομήσει, δηλαδή να κυλήσει προς τα πίσω και να βρει διέξοδο στον οισοφάγο. Η παλινδρόμηση των οξέων του στομάχου στο κατώτερο τμήμα του οισοφάγου είναι βλαπτική και επικίνδυνη, καθώς αν δεν αντιμετωπιστεί μπορεί να προκαλέσει οισοφαγίτιδα, στένωση, έλκος, αιμορραγία, δυσπλασία, ακόμη και καρκινογένεση.

Τι είναι η Διαφραγματοκήλη;

Η Διαφραγματοκήλη προκύπτει όταν κάποια ανατομική δομή της κοιλιακής χώρας, συνήθως ο στόμαχος, ωθείται εντός της θωρακικής κοιλότητας μέσω ενός χάσματος στο διάφραγμα, το οποίο διαχωρίζει την κοιλιά από το θώρακα.

Πρόκειται για μια αρκετά συνηθισμένη πάθηση, η οποία εκτιμάται ότι πλήττει περίπου 10% του πληθυσμού άνω των 40 ετών και προοδευτικά μπορεί να αγγίξει και το 50% σε άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών.

Τι προκαλεί τη Διαφραγματοκήλη;

Δυο οι βασικότεροι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση Διαφραγματοκήλης, η ηλικία και το υπερβολικό βάρος: άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών και όσοι πάσχουν από παχυσαρκία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για την εκδήλωση της νόσου.

Επίσης, η Διαφραγματοκήλη προκαλείται από οτιδήποτε προκαλεί αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης, όπως η εγκυμοσύνη, ο χρόνιος βήχας, ο έμετος, η χρόνια δυσκοιλιότητα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή ακόμα και η υπερβολική άρση βαρών και έντονη σωματική πίεση.

Ποιοι τύποι Διαφραγματοκήλης υπάρχουν;

Υπάρχουν διάφοροι τύποι Διαφραγματοκήλης, οι οποίοι χωρίζονται ως εξής:

Τύπος Ι: Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη. Πρόκειται για το συχνότερο τύπο Διαφραγματοκήλης, καθώς αφορά περίπου στο 85% των περιπτώσεων. Η Ολισθαίνουσα Διαφραγματοκήλη είναι μια κήλη μικρή σε μέγεθος, η οποία συνήθως δεν απαιτεί χειρουργική αντιμετώπιση.

Τύπος ΙΙ: Παραοισοφαγική Διαφραγματοκήλη. Αντιστοιχεί περίπου στο 5% των περιστατικών Διαφραγματοκήλης και αφορά στο πέρασμα του θόλου του στομάχου πάνω από το διάφραγμα.

Τύπος ΙΙΙ: Μικτή Διαφραγματοκήλη. Αφορά σε συνδυασμό των δύο παραπάνω τύπων και αντιστοιχεί στο 10% των περιπτώσεων.

Τύπος ΙV: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι Διαφραγματοκήλες που σχηματίζονται όταν κάποια άλλη ανατομική δομή εκτός του στομάχου περνά στο θώρακα μέσω του διαφράγματος.

Οι τρεις τελευταίοι τύποι, αν και είναι πολύ λιγότερο συχνοί από τον τύπο της Ολισθαίνουσας Διαφραγματοκήλης, είναι δυνητικά πιο επικίνδυνοι, καθώς μπορεί να προκαλέσουν σοβαρά συμπτώματα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της διαφραγματοκήλης;

Στην πιο συχνή και ήπια μορφή της (Ολισθαίνουσα – Τύπος Ι) η Διαφραγματοκήλη είναι συνήθως ασυμπτωματική.

Ωστόσο, μπορεί να προκαλέσει εξάνθημα, καούρα, ναυτία, έμετο.

Οι Παραοισοφαγικές Διαφραγματοκήλες (Τύπου ΙΙ, ΙΙΙ ή IV), μπορεί να προκαλέσουν σοβαρότερα συμπτώματα, όπως:

 • Κοιλιακός / θωρακικός πόνος
 • Κοιλιακή αιμορραγία
 • Αλλαγή της φωνής
 • Πρώιμη κορεσμό (μετά από μια μικρή ποσότητα τροφής)
 • Περιστασιακό πρόβλημα κατάποσης (ιδιαίτερα στερεών τροφών)
 • Δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή μετά το φαγητό

Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα της Διαφραγματοκήλης, ιδιαίτερα της Παραοισοφαγικής είναι η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση.

Πώς καταλαβαίνω ότι έχω Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση;

Η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση χαρακτηρίζεται από συμπτώματα και / ή βλάβη ιστών που προκύπτει από επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη έκθεση οισοφάγου σε περιεχόμενο του στομάχου.

Τα συμπτώματα της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης είναι συχνά επίμονα, όπως η χρόνια καούρα (οπισθοστερνικός καύσος), και ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Αλλά μερικές φορές δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα και η παρουσία της νόσου αποκαλύπτεται όταν εμφανίζονται επιπλοκές.

Η περιοδική καούρα είναι ένα σύμπτωμα που αντιμετωπίζουν πολλοί ασθενείς. Η καούρα που εμφανίζεται συχνότερα από μία φορά την εβδομάδα, γίνεται πιο σοβαρή ή συμβαίνει τη νύχτα και ξυπνά τον ασθενή, μπορεί να είναι ένα σημάδι μιας πιο σοβαρής κατάστασης και συνιστάται η συμβουλή ιατρού.

Η χρόνια καούρα είναι το πιο κοινό σύμπτωμα της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Άλλα λιγότερο κοινά συμπτώματα που σχετίζονται με τη Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση περιλαμβάνουν:

 • Ναυτία – Έμετος
 • Δυσκολία ή πόνο κατά την κατάποση
 • Δυσφαγία (η αίσθηση του φαγητού που κολλάει στον οισοφάγο)
 • Χρόνιος πονόλαιμος
 • Λαρυγγίτιδα
 • Ουλίτιδα
 • Διάβρωση του σμάλτου των δοντιών
 • Χρόνιος ερεθισμός στο λαιμό
 • Όξινη γεύση στο στόμα
 • Κακοσμία στόματος

Η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει πόνο στο στήθος που συχνά συγχέεται με τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην αγνοείτε τον πόνο στο στήθος σας! Σε κάθε περίπτωση, ζητήστε άμεση ιατρική βοήθεια!

Ποιες είναι οι επιπλοκές της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης;

Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως στις πιο σοβαρές μορφές της η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει πλήθος επιπλοκών, όπως:

 • Οισοφαγίτιδα. Δίχως θεραπεία, η οισοφαγίτιδα μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, έλκη και χρόνιες ουλές στον οισοφάγο.
 • Οισοφάγος Barrett. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρόνιας νόσου, η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση μπορεί να προκαλέσει μια πιο σπάνια μορφή οισοφαγίτιδας, η οποία συνδέεται με τον Καρκίνο του Οισοφάγου.
 • Στένωση Οισοφάγου

Άσθμα και Λοιμώξεις του Αναπνευστικού.

Πώς γίνεται η διάγνωση της Διαφραγματοκήλης;

Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες κι εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν για τη διάγνωση της Διαφραγματοκήλης, ανάλογα με αν συνοδεύεται ή όχι από Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση, όπως:

 • Οισοφαγοσκόπηση
 • 24-ωρη μέτρηση του pH του οισοφάγου
 • Ακτινογραφία θώρακος
 • Αξονική τομογραφία
 • Ενδοσκοπία (Οισοφαγο-γαστροδωδεκαδακτυλοσκόπηση)
 • Μανομετρία οισοφάγου (εξέταση με ηλεκτρόδια κατά την οποία γίνεται μέτρηση της πίεσης μέσα στον οισοφάγο)
 • Βαριούχο γεύμα
 • Διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα

Πώς αντιμετωπίζεται η Διαφραγματοκήλη / Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση;

Στις πιο ήπιες μορφές της η Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά με αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως μια πιο υγιεινή διατροφή, περισσότερη άσκηση, απώλεια βάρους, διακοπή του καπνίσματος και μειωμένη κατανάλωση οινοπνευματωδών.

Επίσης, η αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης μπορεί σε πρώιμο στάδιο να περιλαμβάνει τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής (αναστολείς αντλίας πρωτονίων), με στόχο τη μείωση του pH του στομάχου.

Ωστόσο, υπάρχουν στάδια της νόσου στα οποία η χορήγηση αναστολών αντλίας πρωτονίων δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να έχω ως συνέπεια την ταλαιπωρία του ασθενή και την έκθεσή του στον κίνδυνο πιθανών επιπλοκών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας λήψης.

Ανασκόπηση της Αμερικάνικης Ένωσης Γαστρεντερολόγων το 2017 αναφέρει την άνοια, την νεφρική ανεπάρκεια και τις κακοήθειες του πεπτικού ως μερικές από τις πιθανές παρενέργειες των εν λόγω φαρμάκων.

Εφόσον η συντηρητική αγωγή δεν φέρει αποτελέσματα, καθώς και σε πιο προχωρημένα στάδια της νόσου, όταν αυτή εμφανίζει σοβαρές επιπλοκές, όπως ο Οισοφάγος Barrett, τότε προκρίνεται η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η χειρουργική επέμβαση έχει ως στόχο την αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης, που είναι και η συνήθης αιτία πίσω από την εκδήλωση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Η επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της Διαφραγματοκήλης και ακολούθως της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης είναι η Θολοπλαστική, η οποία πλέον έχει επικρατήσει διεθνώς να εκτελείται λαπαροσκοπικά, ώστε να διασφαλίζεται άριστο ιατρικό αποτέλεσμα με τις ελαχιστοποίηση των επιπλοκών και τη βέλτιστη δυνατή ανάρρωση του ασθενή μετεγχειρητικά.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική του Ομάδα εφαρμόζουν τις πλέον σύγχρονες κι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές Θολοπλαστικής με τη χρήση του υπερσύγχρονου ρομποτικού συστήματος Da Vinci Xi HD, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, με εξαιρετικά ποσοστά επιτυχίας.

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τι είναι η Ρομποτική Θολοπλαστική

Εξέλιξη της Λαπαροσκοπικής Θολοπλαστικής, που αποτελεί την επέμβαση εκλογής για την αντιμετώπιση της Διαφραγματοκήλης, είναι η αποκατάστασή της με τη βοήθεια χειρουργικού ρομπότ, το οποίο διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση στο σημείο του προβλήματος και ακρίβεια στις κινήσεις του χειρουργού.

Με τη ρομποτική Θολοπλαστική, ο χειρουργός ανατάσσει και διορθώνει τη διαφραγματοκήλη, ενδυναμώνοντας τη βαλβίδα του Κατώτερου Οισοφαγικού Σφιγκτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται τυλίγοντας το θόλο του στομάχου (Θολοπλαστική) γύρω από το κατώτερο τμήμα του οισοφάγου.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές Θολοπλαστικής ανάλογα με το βαθμό περιέλιξης του θόλου του στομάχου γύρω από τον οισοφάγο:

 • η Θολοπλαστική κατά Nissen ή Θολοπλαστική 360°
 • η Θολοπλαστική κατά Toupet ή Θολοπλαστική 270°
 • η Θολοπλαστική κατά Dor ή Θολοπλαστική 180%

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική του Ομάδα πρωτοπορούν διεθνώς στη ρομποτική αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης, πραγματοποιώντας χειρουργικές επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας και βέλτιστου ιατρικού αποτελέσματος με την υποβοήθηση του πλέον σύγχρονου χειρουργικού ρομπότ στον κόσμο, του Da Vinci Xi HD, στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.

Έχοντας την εμπειρία από εκατοντάδες ρομποτικές αποκαταστάσεις διαφραγματοκήλης και θολοπλαστικής από το 2006, ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική του Ομάδα πρωτοπορούν διεθνώς στη ρομποτική αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης, πραγματοποιώντας χειρουργικές επεμβάσεις υψηλής ακρίβειας και βέλτιστου ιατρικού αποτελέσματος με την πιο σύγχρονη και εξελιγμένη ρομποτική πλατφόρμα στον κόσμο, το Da Vinci Surgical Robot System Xi Version.

Τι χειρουργείο να επιλέξω

Η κατάσταση του οισοφάγου, όπως αυτή αποκαλύπτεται από τον ενδελεχή έλεγχο στον οποίο υποβάλλονται προεγχειρητικά όλοι οι ασθενείς, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον τύπο της επέμβασης που θα επιλεγεί για την αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης.

Αν ο προεγχειρητικός έλεγχος δείξει ότι ο οισοφάγος είναι λειτουργικός, τότε η επέμβαση εκλογής είναι η Θολοπλαστική κατά Nissen, μέσω της οποίας ισχυροποιείται τα μέγιστα η βαλβίδα του Κατώτερου Οισοφαγικού Σφιγκτήρα.

Αυτή είναι και η συνηθέστερη επέμβαση για την αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Αν διαπιστωθεί, όμως, ότι ο οισοφάγος του ασθενή δεν είναι λειτουργικός και δεν κάνει σωστό περισταλτισμό (δηλαδή δεν κάνει σωστά τις κυματοειδής συσπάσεις που επιτρέπουν την προώθηση του τροφής στο στόμαχο), τότε επιλέγεται κάποια τεχνική μερικής Θολοπλαστικής κατά Toupet ή κατά Dor.

Έτσι, διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του οισοφάγου μετεγχειρητικά.

Πώς γίνεται η Ρομποτική Θολοπλαστική

Με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος, ο χειρουργός πραγματοποιεί 4 – 5 μικρές τομές στο δέρμα (μήκους 5 χιλιοστών έκαστη), χωρίς να γίνει διατομή μυών. Διαμέσου των τομών αυτών εισάγονται το λαπαροσκόπιο και τα λοιπά ρομποτικά, λαπαροσκοπικά εργαλεία.

Το λαπαροσκόπιο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με μία υπερσύγχρονη μικροσκοπική βιντεοκάμερα, επιτρέπει στο χειρουργό να βλέπει τα εσωτερικά όργανα του ασθενούς σε μεγέθυνση 10-15 φορών σε μια οθόνη.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Θολοπλαστικής

Η Ρομποτική Θολοπλαστική ενσωματώνει όλα τα πλεονεκτήματα της Λαπαροσκοπικής Θολοπλαστικής και τα απογειώνει.

Ειδικότερα, οι προηγμένες δυνατότητες της ρομποτικής πλατφόρμας Da Vinci Surgical Robot System Xi Version, όπως η τρισδιάστατη εικόνα, η βελτιωμένη εργονομία σε σχέση με τους προκατόχους του, τα πιο εξελιγμένα και ευέλικτα εργαλεία, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία ενός χειρουργού στην λαπαροσκοπική και ρομποτική χειρουργική, μεγιστοποιούνται και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό:

 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος, χάρη στην απουσία τομών.
 • Η πλειοψηφία των ασθενών επιστρέφει σπίτι την επόμενη με ελάχιστη χρήση παυσιπόνων.
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό, καθώς αποφεύγεται η διάνοιξη μεγάλων τομών)
 • Η ανάρρωση είναι άμεση και η επάνοδο στις καθημερινές δραστηριότητες πολύ σύντομη

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός της επέμβασης και οι προεπιλεγμένες θέσεις των τομών είναι πρωτοποριακές διεθνώς και έχουν άριστα αποτελέσματα.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα, ωστόσο, είναι η μέγιστη δυνατή αποφυγή επιπλοκών. Η παροιμιώδης ακρίβεια και ευχέρεια κινήσεων που προσφέρει στο χειρουργό το ρομπότ διασφαλίζει ότι δεν θα τραυματιστούν ιστοί ή άλλα όργανα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ειδικότερα, αποφεύγεται ο κίνδυνος κάκωσης της σπλήνας (κι επομένως σπληνεκτομής), του ήπατος και του οισοφάγου, διαφυλάσσεται το πνευμονογαστρικό νεύρο και οι κλάδοι του και γενικότερα προστατεύονται τα νεύρα της περιοχής και διατηρούνται στις φυσιολογικές τους θέσεις.

Με τη Ρομποτική Θολοπλαστική επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα σε πολύ βαριές διαφραγματοκήλες τύπου ΙΙΙ ή IV, οι οποίες σε άλλου τύπου επεμβάσεις μπορεί να χρειαστούν ακόμα και ανοικτή θωρακοτομή!

Αντίστοιχα, η Ρομποτική Θολοπλαστική διασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ασθενείς παχύσαρκους ή με ανατομικές παραλλαγές.

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΟΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική

Η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση εκλογής για την αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης και την αντιμετώπιση της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Κατά τη Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική ο χειρουργός τυλίγει το άνω μέρος (θόλος) του στομάχου γύρω από τον Kατώτερο Oισοφαγικό Σφιγκτήρα, ενδυναμώνοντας τη βαλβίδα του και με αυτόν τον τρόπο αποτρέπει την παλινδρόμηση του περιεχομένου του στομάχου επιδιορθώνει τη διαφραγματοκήλη.

Δυο είναι οι τεχνικές που εφαρμόζονται:

 • η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Nissen ή Θολοπλαστική 360° και
 • η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική κατά Toupet ή Θολοπλαστική 270°

Η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική είναι μια επέμβαση που έχει διάρκεια 3-4 ώρες. Για την πραγματοποίησή της, ανοίγονται 4-5 μικρές τομές (περίπου μισό εκατοστό έκαστη) στο δέρμα, δίχως να κοπούν μύες, από τις οποίες ο χειρουργός περνά το λαπαροσκόπιο, το οποίο φέρει μια υπερσύγχρονη μικροκάμερα και τα υπόλοιπα χειρουργικά εργαλεία.

Πόσο ασφαλής είναι η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική

Η Λαπαροσκοπική Θολοπλαστική θεωρείται μια ασφαλέστατη επέμβαση με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών.

Ωστόσο, απαιτεί ακρίβεια και δεξιοτεχνία στους χειρισμούς και η επιτυχία της συνδέεται ευθέως με την εμπειρία που έχει ο χειρουργός, καθώς και τη γνώση του στην ανατομίας της περιοχής.

Γιατί να επιλέξω τον Δρ. Κωνσταντινίδη;

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική του Ομάδα διαθέτουν τεράστια εμπειρία και κορυφαία τεχνογνωσία στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων τεχνικών Ρομποτικής και Λαπαροσκοπικής Θολοπλαστικής για την αποκατάσταση της Διαφραγματοκήλης και τη θεραπεία της Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης.

Εφαρμόζοντας πρωτοποριακές τεχνικές ρομποτικής χειρουργικής, ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η χειρουργική ομάδα του εξυπηρετούν πάνω από 100 περιστατικά Διαφραγματοκήλης ετησίως, μια από τις μεγαλύτερες σειρές ασθενών στον  κόσμο!

Η Θολοπλαστική συνιστά οριστική θεραπεία Γαστροοισοφαγικής Παλινδρόμησης, η οποία συνδυάζει το βέλτιστο θεραπευτικό και αισθητικό αποτέλεσμα με εξαιρετική μετεγχειρητική πορεία και μακροχρόνια οφέλη για τον ασθενή.