Παθήσεις Σπληνός

Γενικά

Ο σπλήνας είναι ένα όργανο που βρίσκεται στην αριστερή άνω κοιλιά και είναι το πιο εύθρυπτο από τα ενδοκοιλακά όργανα.

Η ρήξη σπληνός αποτελεί μια σοβαρή επιπλοκή σε χειρουργεία που σχετίζονται με το κατώτερο πεπτικό, το ήπαρ, τα χοληφόρα και το πάγκρεας, η οποία σχεδόν εξαλείφεται όταν η επέμβαση πραγματοποιείται με ρομποτική χειρουργική.

Τόσο η ρήξη σπληνός, όσο και μια σειρά άλλων παθήσεων του σπλήνα, όπως η  σπληνομεγαλία, το απόστημα σπληνός, ο καρκίνος και διάφορα αιματολογικά νοσήματα, αντιμετωπίζονται με την αφαίρεση του οργάνου (σπληνεκτομή).

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η Χειρουργική του Ομάδα έχουν πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στην πραγματοποίηση ρομποτικών σπληνεκτομών, προκειμένου να διασφαλίζουν όχι μόνο το βέλτιστο ιατρικό αποτέλεσμα για τον ασθενή, αλλά και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου επιπλοκών ως συνέπεια αυτού του χειρουργείου.

 

Ποιες παθήσεις σπληνός αντιμετωπίζονται με σπληνεκτομή;

Η σπληνεκτομή ενδείκνυται για τη θεραπεία σειράς παθήσεων του σπλήνα, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με συντηρητική αγωγή, όπως:

Σπληνομεγαλία

Μια ιογενής λοίμωξη, όπως η μονοπυρήνωση ή μια βακτηριακή λοίμωξη, όπως η σύφιλη, μπορεί να προκαλέσει διόγκωση του σπλήνα (σπληνομεγαλία).

Ο διογκωμένος σπλήνας παγιδεύει υπερβολική ποσότητα αιμοσφαιρίων και αιμοπεταλίων. Τελικά παγιδεύει και καταστρέφει επίσης υγιή ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτό ονομάζεται υπερσπληνισμός, ο  οποίος σχετίζεται με τη σπληνομεγαλία και οδηγεί σε μεγάλη μείωση των υγιών κυττάρων και των αιμοπεταλίων στο αίμα.

Ο διογκωμένος σπλήνας μπορεί να προκαλέσει αναιμία, λοίμωξη και υπερβολική αιμορραγία. Μπορεί τελικά να υποστεί ρήξη, μια κατάσταση απειλητική για τη ζωή, η οποία χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης.

 

Απόστημα Σπληνός

Μια σοβαρή λοίμωξη στον σπλήνα μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε αντιβιοτικά ή άλλες θεραπείες. Αυτός ο τύπος λοίμωξης μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρό απόστημα ή φλεγμονή και συσσώρευση πύου. Ο σπλήνας τότε μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί για να αντιμετωπιστεί η λοίμωξη.

 

Καρκίνος

Ορισμένοι τύποι καρκίνου, όπως η λεμφοκυτταρική λευχαιμία, το μη-Hodgkin λέμφωμα και το λέμφωμα Hodgkin, επηρεάζουν τον σπλήνα.

Σε αυτήν την περίπτωση ο σπλήνας υφίσταται διόγκωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ρήξη.

Ο σπλήνας μπορεί επίσης να χρειαστεί να αφαιρεθεί λόγω της παρουσίας κάποιας κύστης ή ακόμα και όγκου.

 

Αιματολογικά νοσήματα

Η σπλήνα μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθεί σε περίπτωση σοβαρής αιματολογικής διαταραχής που δεν ανταποκρίνεται σε άλλες θεραπείες. Διαταραχές αυτού του τύπου περιλαμβάνουν:

 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία
 • Μεσογειακή αναιμία
 • Ιδιοπαθή θρομβοκυτταροπενική πορφύρα (ITP)
 • Αληθής πολυκυτταραιμία (p. vera)
 • Μυελοειδής μεταπλασία
 • Κληρονομική σφαιροκυττάρωση

Η ρήξη σπληνός είναι συνήθως το αποτέλεσμα κοιλιακού τραύματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να προκληθεί από κάποια λοίμωξη ή αιματολογική κατάσταση, καθώς επίσης κι ως επιπλοκή από χειρουργείο στην περιοχή της κοιλιάς.

Η ρήξη του σπλήνα μπορεί να οδηγήσει σε μαζική ενδοκοιλιακή αιμορραγία και επομένως θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η ρήξη του σπλήνα διακρίνεται σε οξεία ή καθυστερημένη.

Η οξεία ρήξη, η οποία συνοδεύεται αμέσως από σοβαρό πόνο και αιμορραγικό σοκ, διαφοροποιείται από την καθυστερημένη ρήξη, η οποία εμφανίζεται με ξαφνική έναρξη πόνου και σοκ μετά από ένα διάστημα χωρίς συμπτώματα που διαρκεί από ημέρες έως κι εβδομάδες.

Πώς αντιμετωπίζονται οι παθήσεις του σπλήνα;

Η χειρουργική αφαίρεση του σπλήνα, μέσω μιας επέμβασης που λέγεται σπληνεκτομή, αποτελεί τη θεραπεία εκλογής για μια σειρά παθήσεων του σπλήνα, όπως η σπληνομεγαλία, διάφορα αιματολογικά νοσήματα (κακοήθη και μη) και η ρήξη σπληνός.

Η σπληνεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με

 • Ανοικτό χειρουργείο: Αυτό περιλαμβάνει την αφαίρεση του σπλήνα μέσω μιας μεγάλης τομής κάτω από την αριστερή πλευρά του θώρακα.
 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδο: Αυτή περιλαμβάνει τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, η οποία περιλαμβάνει την αφαίρεση του σπλήνα μέσω μικρών οπών που ανοίγονται στην κοιλιά, και τη ρομποτική σπληνεκτομή, που πραγματοποιείται με την υποβοήθηση ρομποτικού συστήματος.

 

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΗ

Τι είναι η Λαπαροσκοπική Σπληνεκτομή;

Κατά τη λαπαροσκοπική σπληνεκτομή αφαιρείται ο σπλήνας μέσα από μικρές οπές που ανοίγονται στην κοιλιά του ασθενή. Παράλληλα, ελέγχεται λεπτομερώς η περιτοναϊκή κοιλότητα και τα ενδοκοιλιακά όργανα.

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου, σε σύγκριση με το συμβατικό, ανοικτό χειρουργείο, είναι τα εξής:

 • Η επέμβαση είναι αναίμακτη
 • Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος
 • Μειώνεται δραματικά ο κίνδυνος επιπλοκών
 • Η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη
 • Η ανάρρωση είναι ταχύτερη
 • Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι καλύτερο, λόγω της απουσίας μεγάλης τομής

 

Στην βιβλιογραφία περιγράφονται ως σχετικές αντενδείξεις λαπαροσκοπικής σπληνεκτομής, οι ακόλουθες:

 • Βαρύ καρδιοπνευμονικό νόσημα
 • Μη ανατασσόμενες διαταραχές πηκτικότητας

 

Τι είναι η Ρομποτική Σπληνεκτομή;

Η ρομποτική σπληνεκτομή αποτελεί εξέλιξη της αντίστοιχης λαπαροσκοπικής τεχνικής, η οποία ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της τελευταίας, δίχως όμως τις αδυναμίες της.

Η ακρίβεια, η ευελιξία και η σταθερότητα που έχουν οι ρομποτικοί βραχίονες είναι ασύγκριτα ανώτερες από το χέρι οποιουδήποτε χειρουργού.

Αυτό επιτρέπει στο χειρουργό, ο οποίος πλοηγεί τους βραχίονες από μια οθόνη που δίνει τρισδιάστατη απεικόνιση του χειρουργικού πεδίου και σε μεγάλη μεγέθυνση, να κάνει κινήσεις και να έχει πρόσβαση σε ανατομικά σημεία που είναι αδύνατο κατά την παραδοσιακή λαπαροσκοπική σπληνεκτομή.

Ως εκ τούτου, η πραγματοποίηση της επέμβασης δίχως αχρείαστο τραυματισμό ιστών και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο επιπλοκών που συμβαίνουν ενίοτε στην ανοικτή και την κλασική λαπαροσκοπική σπληνεκτομή.

 

Τι προεγχειρητικός έλεγχος απαιτείται πριν τη Ρομποτική Σπληνεκτομή;

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια ασφαλής λαπαροσκοπική σπληνεκτομή, απαιτείται ένας σωστός προεγχειρητικός έλεγχος.

Δύο εβδομάδες πριν το χειρουργείο χορηγούμε πολυδύναμο εμβόλιο κατά του πνευμονιόκοκκου και κατά του αιμόφιλου της ινφλουέντζας.

Με απεικονιστικές μεθόδους (με υπερηχογράφημα, με αξονική ή μαγνητική τομογραφία) προσδιορίζουμε την ανατομία της περιοχής.

Γιατί να επιλέξω τον Δρ. Κωνσταντινίδη;

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η Χειρουργική του Ομάδα αποτελούν σημείο αναφοράς στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση παθήσεων του σπληνός πραγματοποιώντας επεμβάσεις Ρομποτικής Χειρουργικής.

Η Ρομποτική Χειρουργική προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα για την αντιμετώπιση των παθήσεων του σπληνός μειώνοντας δραματικά τον κίνδυνο μετεγχειρητικό επιπλοκών.

Ο Δρ. Κωνσταντινίδης και η Χειρουργική του Ομάδα συνεργάζονται με κορυφαίους ειδικούς όλων των σχετικών ιατρικών ειδικοτήτων, όπως Ακτινολόγους, Γαστρεντερολόγους κ.λπ., προκειμένου να σχεδιαστεί το θεραπευτικό πλάνο με βάση την ιδιαιτερότητα, τις ανάγκες και τους στόχους του κάθε ασθενή ξεχωριστά.